אחוזת שרה

מרכז טיפולים ואומנויות בפנימיה לילדים בסיכון

צילום: עידן גור