דירת גג בתל אביב

על גגות תל אביב

צילום: אלעד גונן