דירת תמ״א בהרצליה

למקסם את המרחב במגבלות התמ״א

צילום: עידן גור