דירת קבלן ברעננה

מפגש בין חומרים

צילום: אלעד גונן