בית פרטי ברעננה

להרחיב את הקירות

צילום: אורית אלפסי