דירה במגדל תל אביבי

הדירה האקלקטית

צילום: אורית אלפסי